Expert achizitii publice

Acreditat ANC - COR 214946

Cursul de Expert Achizitii Publice este orientat atat catre Contractanti, cat si catre Ofertanti.

achizitii publice
Pe parcursul perioadei de desfasurare a cursului EXPERT ACHIZITII PUBLICE, participantii vor cunoaste si vor profunda notiunile specifice achizitiilor publice, avand posibilitatea de a aplica toate conceptele invatate in cadrul unor sarcini concrete. Programul de formare vizeaza cresterea capacitatii de implementare practica a notiunilor teoretice. In urma cursului, participantii vor putea practica meseria de Expert Achizitii Publice.
Teme abordate:
– Sistemul achizitiilor publice – definitie, continut
– Cadrul legislativ in material achizitiilor publice
– Principiile achizitiilor publice
– Tipuri de contracte de achizitie publica
– Domeniul de aplicare al legislatiei achizitiilor publice
– Autoritati contractante
– Reguli de elaborare si participare
– Publicarea anunturilor
– Reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese.
– Licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv.
– Negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
– Cererea de oferta, concursul de solutii.
– Sistemul electronic de achizitii publice.
– Criterii de calificare si selectie
– Criteriul de atribuire, factori de evaluare
– Oferte; oferte alternative
– Evaluarea ofertelor – oferte inacceptabile si neconforme
– Garantia de participare
– Procedurile de atribuire
– Contractele sectoriale
– Solutionarea contestatiilor

 

 

 

Cursul de Expert Achizitii Publice este un curs acreditat, unde la finalul programului de formare participantii vor sustine examenul de absolvire, primind certificatul acreditat ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

acreditat anc